Videorom

Kva er eit videorom?
Videorom vert brukt for å tilby konsultasjonar så nært som mulig brukarens bustad, for å unngå lange pasientreiser mellom sjukehus og føretak. Pasienten møter fysisk ved sitt lokalsjukehus og gjennomfører videokonsultasjon mot behandlar ved eit anna sjukehus i regionen. Denne typen konsultasjon blir gjerne brukt dersom det er behov for forundersøkingar ved lokalsjukehuset eller dersom det av ulike grunner ikkje er hensiktsmessig med videokonsultasjon heime.

Før

Du får eit innkallingsbrev til lokalsjukehuset til ein konsultasjon i videorommet. Om du skal gjennomføre forundersøkelser vil du få informasjon om dette i innkallingsbrevet. Innkallingsbrevet må du ta med til lokalsjukehuset for tilgangskontroll.

Det blir etablert viderom ved alle sjukehus i Helse Møre og Romsdal, du finn informasjon under.

  • Molde: Første etasje - Medisinsk poliklinikk
  • Volda: Underetasje - Møterom 4
  • Ålesund: Etableres august 2020.
  • Kristiansund: Første etasje - Vestibyle

Rom er merkte med følgjande skilt.Video_Ikon_LO.jpg

Under

Hugs å ta med innkallingsbrevet for tilgangskontroll.

  • Du møter ved ditt lokalsjukehus og vender deg slik det står i innkallingsbrevet.
  • Du blir vist inn til videorommet og koplar deg enkelt opp mot behandlar ved å følgje instruksjonar i rommet (sjå under). Du må så vente litt i ein virtuell lobby. Behandlar slepp deg inn frå lobby når det er klart for konsultasjon.
    • Du kan og sjølv gå inn i rommet til avtalt tid og kopla deg opp som vist under.
  • Behandlar gjennomfører så konsultasjonen via Skype for Business, likt som ved vanlig videokonsultasjon.

Videorom_Bruksanvisning.jpg

Videorom

Etter

Du mottek faktura for eventuell eigenandel som ved fysisk oppmøte. Når konsultasjonen er over blir det bestemt vidare oppfølging.

Kurs og opplæring

Eksterne kurs

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?