HELSENORGE

Videorom

Kva er eit videorom?
Videorom vert brukt for å tilby konsultasjonar så nært som mulig brukarens bustad; for å unngå lange pasientreiser mellom sjukehus og føretak. Pasienten møter fysisk ved sitt lokalsjukehus og gjennomfører samtale i videorom mot behandlar ved eit anna sjukehus i regionen. Denne typen konsultasjon blir gjerne brukt dersom det er behov for forundersøkingar ved lokalsjukehuset eller dersom det av ulike grunner ikkje er hensiktsmessig med videokonsultasjon heime.

Før

Du får eit innkallingsbrev til lokalsjukehuset til ein konsultasjon i videorommet. Om du skal gjennomføre forundersøkelser vil du få informasjon om dette i innkallingsbrevet. Innkallingsbrevet må du ta med til lokalsjukehuset for tilgangskontroll.

Du bør forberede deg ved å lese pasientbrosjyra. LAST NED PASIENTBROSJYRE (PDF)


 

Visuell_Flyt

Det er etablert viderom ved alle sjukehus i Helse Møre og Romsdal, i tillegg til ved Røros sykehus. Du finn informasjon under.

  • Molde: 1 etg - Medisinsk poliklinikk
  • Volda: Underetg - Møterom 4
  • Ålesund: 1 etg - Vestibyle Nord poliklinikkar
  • Kristiansund: 1 etg - Vestibyle
  • Røros: 1. etg - Hovedfløy

Under ser du video omkring konsultasjon i videorom


 
 

Under

Hugs å ta med innkallingsbrevet for tilgangskontroll.

  • Du møter ved ditt lokalsjukehus og vender deg til ekspedisjon slik det står i innkallingsbrevet.
  • Du blir vist til videorommet og koplar deg enkelt opp mot behandlar ved å følgje instruksjonar i rommet (sjå under). Du må så vente litt i ein virtuell lobby. Behandlar slepp deg inn frå lobby når det er klart for konsultasjon.
    • Du kan og sjølv gå inn i rommet til avtalt tid og kopla deg opp som vist under.
  • Behandlar gjennomfører så konsultasjonen.

Videorom_Bruksanvisning.jpg 

Videorom
 

Etter

Du mottek faktura for eventuell eigenandel som ved fysisk oppmøte. Når konsultasjonen er over blir det bestemt vidare oppfølging.

Kontaktinformasjon

Relaterte nyheiter

Fann du det du leita etter?