Vippetest for utgreiing av besvimingar

Vippetest (tilt-test)

Utgreiing for å finne ut kvifor ein svimar av.


Innleiing

Vippetesten brukast til å utgreie kvifor ein uforklarleg svimar av, og har som føremål å undersøke blodtrykk- og pulsregulering i oppreist stilling.

Vippetesten blir utført på ein benk som kan vippast til nesten ståande stilling. Normalt vil pulsen auke lett mens blodtrykket held seg stabilt. Dersom blodtrykksreguleringa sviktar vil blodtrykket synke, og det er då ofte svært langsam puls. Ein kan bli svimmel eller svime av, men kjem seg raskt når benken blir lagt ned igjen.

Undersøkinga varer ca. 1 time. 

Tilvising og vurdering

Før

Ta med deg ei oppdatert medisinliste.

Faste: Du må vere fastande. Det vil seie at du ikkje skal ete, drikke eller røyke dei siste fire timane før undersøkinga. Dette fordi undersøkinga kan medføre at enkelte pasientar svimer av.

Medisin: Du kan ta dine faste medisinar som vanleg.

.

Under

Tidsperspektiv: Ca. 1 time

Personalet du møter ved undersøkinga er sjukepleiar og lege.

Du får ligge på ein benk med fotbrett og som kan vippast til nesten ståande stilling. Ein sjukepleiar vil kople på deg EKG-elektrodar, og eit blodtrykksapparat. Det blir også lagt ei kanyle inn i ei blodåre. Når testen startar svingast benken opp, slik at hovudet ditt er høgt og beina lågt. Dersom det ikkje er utslag på testen etter 10 minutt, får du Nitrospray under tunga. Viss fortsatt ikkje utslag etter ytterlegare 20 minutt vil legen presse på sida av halsen din i nokre sekund for å undersøke om refleksbanen herifrå til puls og blodtrykk er i orden.


 


 

Etter

Legen vil informere deg om resultatet av testen og eventuelt behandlingsalternativ.

Fastlegen får skriftleg svar.

Kanyla i blodåra blir fjerna etter avslutta test.

Ver merksam

Undersøkinga er heilt ufarleg.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?