HELSENORGE

Ombygging vestibyle sør

Ved å legge hovudinngangen i nord, frigir ein plass til å bygge opp eit PET/SPECT-senter (billeddiagnostisk undersøkelsesmetode) i lokala til den tidlegare vestibylen. Ein samlokalisering av PET og SPECT i sjukehuset vil styrke fagmiljøa, gi betre pasientflyt og gjere det mogleg med framtidig produksjon av radioaktive sporstoff ved eit kompakt syklotronanlegg.

Det er også planlagt å bygge ein etasje over dagens vestibyle som skal huse dagbehandling/poliklinikk for nevrologisk avdeling.Fann du det du leita etter?