HELSENORGE

Kliniske studier


Helse Møre og Romsdal HF har vore med i 53 kliniske behandlingsstudiar i løpet av 2021 - med i overkant av 370 pasientar som har vore inkluderte i studiane. 

Offisiell rapport på 2021-studiane er ikkje heilt ferdig, førebelse tal kan sjåast her:

Rapport 2021 - Cristin

Statistikk for kliniske behandlingsstudiar i HMR 2019-2020

(figur oppdatert med 2021-tal kjem): ​

KBS Statistikk og rapport 2019-2020 -figur venstre.png

KBS Statistikk og rapport 2019-2020 -høyre.png

Figur henta frå: Statistikk og rapport 2019-2020 - Cristin


Klikk her for å gå tilbake til årsmelding 2021Fann du det du leita etter?