HELSENORGE

LIS1 og LIS 2/3

I 2021 var det totalt 465 LIS (både LIS1 og LIS 2/3) i teneste i HMR 

Leger i spesialisering (LIS) - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no)

Tilbake til årsmelding​​

Fann du det du leita etter?