HELSENORGE

Publikasjonar

I ​2021 ble det endå ein gang rekord i tal på publikasjoner i Helse Møre og Romsdal HF: 113 artiklar har vorte publisert! 

Publikasjoner HMR NVI figur 2021.png

Figur henta frå: ​NVI 2011-2021 - Cristin


Sjå oversikt over publikasjonar og doktorgradsavhandlingar frå HMR her 

Fann du det du leita etter?