HELSENORGE

Årsmeldingar SFI (FIUK)

Forskings- og innovasjonsmeldinga viser nøkkeltal og fakta frå forskings- og innovasjonsaktiviteten i føretaket. Den viser mellom anna tal på disputasar, klinikkvis fordeling av publikasjonar, og gir eit oversyn over forskings- og innovasjonsaktiviteten innan ulike fagområde.Årsmelding 2022: Forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse​

2020.jpgForskings- og innovasjonsmeldinga 2019

Forskings- og innovasjonsmeldinga 2019Forskings- og innovasjonsmeldinga 2018

 
Forskings- og innovasjonsmeldinga 2017

Klikk her for rapport

Forskings- og innovasjonsmeldinga 2016


Forskings- og innovasjonsmeldinga 2015


Klikk her for rapport
Forskings- og innovasjonsmeldinga 2014     Fann du det du leita etter?