HELSENORGE

Årsmeldingar SFI (FIUK)

Forskings- og innovasjonsmeldinga viser nøkkeltal og fakta frå forskings- og innovasjonsaktiviteten i føretaket. Den viser mellom anna antal disputasar, klinikkvis fordeling av publikasjonar og gir eit oversyn over forskings- og innovasjonsaktiviteten innan ulike fagområde.2020.png

2020.jpg


Forskings- og innovasjonsmeldinga 2019

Forskings- og innovasjonsmeldinga 2019Forskings- og innovasjonsmeldinga 2018

 
Forskings- og innovasjonsmeldinga 2017

Klikk her for rapport

Forskings- og innovasjonsmeldinga 2016


Forskings- og innovasjonsmeldinga 2015


Klikk her for rapport
Forskings- og innovasjonsmeldinga 2014

 

 

 

     

Fann du det du leita etter?