Lærer å forske

Planlegging og gjennomføring av eit forskingsprosjekt står på læreplanen for Protokollskulen, som finn stad ved Ålesund sjukehus i Helse Møre og Romsdal denne veka.

Målet med Protokollskulen er å gi deltakarane ein god start på forskarreisa. I løpet av to dagar får 15 deltakarar eit innblikk i alt frå å utforme forskingsspørsmål og problemstillingar til å bruke statistikk og forskingsdesign og skrive forskingsprotokoll.

 

Fullteikna kurs

Kurset er svært populært og fullteikna. Deltakarane kjem hovudsakeleg frå Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag, men det er og nokre frå andre stader i landet.

 

Målet med vidareutdanningskurset er at fleire tilsette skal kunne kvalifisere seg til opptak og finansiering av forskarutdanning (Ph.d). Protokollskulen er retta mot tilsette i kommune- og spesialisthelsetenesta.

 

Den offisielle tittelen på kurset er «Helseforsking – frå idé til prosjektprotokoll». Dette er eit samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal, Helse Nord-Trøndelag og NTNU. Protokollskulen kvalifiserer til 7,5 studiepoeng ved NTNU.

 

Les meir om Protokollskulen