HELSENORGE
Forsking og innovasjon

Forskingsgrupper i Helse Møre og Romsdal

Forskingsgruppene skal fungere som innovative fellesskap kor forskarar, stipendiatar og klinikarar kan utvikle forsking lokalt, og i lag med regionale, nasjonale og internasjonale partnarar.


NB: Sida er for tida under konstruksjon, og meir informasjon vil kome fortløpande

Forsking i Helse Møre og Romsdal skal utviklast gjennom samarbeid i forskingsgrupper innafor ulike fagfelt.​

Forskingsgruppene vil vere betydelege bidragsytarar for utvikling av kompetanse og forsking innan ulike fagområde og helseføretaket som heilskap.

Fann du det du leita etter?