Forskingsmidlar

For å stimulere til auka forskingsaktivitet og vitskapleg publisering lyses det ut interne forskingsmidlar. Her finn du også tips til eksterne utlysingar.

Colourbox
 

​Såkornmidlar frå Helse Møre og Romsdal

Les meir og søk her (for tilsette i HMR)

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon, Helse Midt-Norge RHF

Samarbeidsorganet er eit samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen. Helse Midt-Norge RHF lyser kvart år ut regionale midlar til utdanning, forsking og innovasjon gjennom Samarbeidsorganet. Utlysningene har vanligvis frist i midten av juni.
Utlysing av regionale forskingsmidlar til prosjekt i 2020 er no klar:
Meir informasjon og utlysingar finn du på Samarbeidsorganet sine nettsider.

Eksterne finansieringskjeldar

Program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK)
Les meir om programmet og sjå utlysingar her.

Forskingsrådet:
Sjå alle utlysingar frå NFR her

Programutlysingar innanfor medisin og helse her.

Offentlig sektor ph.d.
Støtte til virksomheter i offentlig sektor med ansatte som ønsker å ta doktorgrad

Kreftforeningen
Kreftforeningen.no

Extrastiftelsen
Les meir og se utlysingar her.

Legathåndboken
Søk i Legathåndboken

SINTEF - Mastergradsstipend
www.sintef.no/stipend

EU:
Horizon / Horisont 2020
Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram og med sitt budsjett på 80 milliarder euro, for perioden 2014-2020, regnes programmet for verdens største. Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Norge deltar som fullt medlem.
Les meir på Forskingsrådets Horisont2020-sider.

Marie Curie Research Fellowship Programme
Les meir og se aktuelle utlysingar her.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.