Søk om forskings- og såkornmidlar frå Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og RHF og høgskolene

Utlysing av FoU midlar og såkornmidlar frå Samarbeidsorganet mellom Helse-Midt Norge RHF og høgskolene for 2017

​Utlysing av FoU midlar og såkornmidlar frå Samarbeidsorganet mellom Helse-Midt Norge RHF og høgskolene for 2017 er publisert på Samarbeidsorganets nettsider.

Søknadar skal sendast via helseforetaka sitt elektroniske søknadssystem e-Søknad. Søknadsfrist 13. juni klokka 15.