Fagbibliotek i HMR

Fagbiblioteket er eit medisinsk bibliotek tilgjengeleg for alle tilsette i helseføretaket, og skal støtte opp om vidareutdanning, forsking og kompetanseheving.  Tenestene du får ved fagbiblioteket er gratis.

 

Kjelder for søk

Søk etter faglitteratur og lån.
Du kan søke opp, låne og reservere medisinsk faglitteratur via Oria (link her www.oria.no). Vidare finn du også vitskaplege artiklar, e-bøker og tidsskrift innan ditt fagfelt her. Kontakt fagbiblioteket dersom du ikkje har lånekort.

Helsebiblioteket – www.helsebiblioteket.no
Oria (Oversikt over dei samla ressursane i fagbiblioteket, det vere seg papir eller digitalt) – www.oria.no
ClinicalKey (Samling av tidsskrift, e-bøker og andre ressursar frå forlaget Elsevier) www.clinicalkey.com


Plassering og opningstider

 

Fagbiblioteket Kristiansund sjukehus

fagbibliotek.kristiansund@helse-mr.no
Telefon: 71121060

Plassert i underetasjen i hovudbygget

Måndag - fredag kl 07.30-15.00 (ubetent 2 fredagar i månaden)

 

Fagbiblioteket Molde sjukehus

fagbibliotek.molde@helse-mr.no
Telefon: 7112030

Plassert i underetasjen på Lundavang

Måndag - fredag kl 08.00-15.30

 

Fagbiblioteket Ålesund sjukehus

biblioteket.alesund.sjukehus@helse-mr.no
Telefon: 70 10 68 58

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.