Fagbiblioteket i HMR

Fagbiblioteket er eit medisinsk bibliotek tilgjengeleg for alle tilsette i helseføretaket, og skal støtte opp om vidareutdanning, forsking og kompetanseheving.  Tenestene du får ved Fagbiblioteket er gratis.

Plassering, kontaktinfo og opningstider

Fagbiblioteket Kristiansund sjukehus

fagbibliotek.kristiansund@helse-mr.no
Telefon: 71 12 10 60

Plassert i underetasjen i hovudbygget

Måndag - fredag kl 07.30-15.00 (ubetjent 2 fredagar i månaden)

 

Fagbiblioteket Molde sjukehus

bibliotek@helse-mr.no

Plassert i underetasjen på Lundavang

Måndag - fredag kl 08.00-15.30 (Vanlegvis betjent tysdag og torsdag kl 10-14)

 

Fagbiblioteket Ålesund sjukehus

biblioteket.alesund.sjukehus@helse-mr.no
Telefon: 70 10 68 58

Kjelder for søk

Søk etter faglitteratur og lån.
Du kan søke opp, låne og reservere medisinsk faglitteratur via www.oria.no. Vidare finn du også vitskaplege artiklar, e-bøker og tidsskrift innan ditt fagfelt her. Kontakt Fagbiblioteket dersom du ikkje har lånekort.


Fagbiblioteket sine intranettsider

Som tilsett i HMR finn du mer informasjon om Fagbiblioteket sine tenester på intranettsidene (krev intern pålogging)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.