Rapportering og registrering av forskingsaktivitet

Forskingsaktivitet registrering

Her finn du retningslinjer om rapportering på forskningsmidlar  som er motteke, vitskaplege publikasjonar og registrering av forskingsaktivitet.

Registrering og rapportering forskings- og kvalitetssikringsprosjekt i Helse Møre og Romsdal

Husk å rapportere - gå til forklaring og skjema

Rapportering av vitskaplege publikasjonar

  • Registrering av forskingsaktivitet i Clinical Trials
    -Norske forskere og institusjoner må følge internasjonale krav om registrering av kliniske studier for å få publisert resultatene i anerkjente tidsskrifter.
Helse Møre og Romsdal har egen konto i ClinicalTrials. Vår adminbruker er Ingrid Ingeborg Riphagen (ingrid.i.riphagen@ntnu.no) som hjelper med registrering.
 
Les mer om kvifor registrering er viktig: 
-Uten registrering, ingen publisering! 
-ClinicalTrials 
  •  Registrering av forskingsaktivitet i Cristin

eRapport

Fann du det du leita etter?