HELSENORGE
Rapportering og registrering av forskingsaktivitet

Forskingsaktivitet registrering og kreditering

Her finn du retningslinjer om registrering av forskingsprosjekt som skal i gang (Clinical Trials), registrering av vitskaplege publikasjonar og korleis du skal kreditere.

Kreditering av Helse Møre og Romsdal (institusjonen) ved vitenskapelige publikasjoner:

Publikasjonspoeng er en av indikatorene for å måle forskningsaktivitet, og for at helseforetaket skal få uttelling i form av publikasjonspoeng og resultatbasert inntekt må forfattere føre på foretakets adresse.

Retningslinjene for kreditering er:

1. En institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til, eller grunnlag for, en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet.

2. Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoner som adresser dersom disse i hvert enkelt tilfelle også tilfredsstiller kravet i punkt 1.

3. Et ansettelsesforhold eller et veiledningsansvar kan regnes som grunnlag for kreditering av en institusjon, hvis kravet i punkt 1 er innfridd.

4. Ansatte ved helseforetaket i kombinert vitenskapelig stilling ved høgskole/universitet skal som hovedregel oppgi adresse både til helseforetaket og akademisk institusjon. Dette gjelder uavhengig av stillingsandel og finansiering av stillingen.

Dersom forskningen er finansiert av regionale forskningsmidler fra HMN RHF (Samarbeidsorganet, SO), eller finansiert av lokale forskningsmidler fra HMR, er det et krav at det aktuelle helseforetaket adresseres, i tillegg til utdanningsinstitusjonen.

Ved engelskspråklige tidsskrift brukes «Møre and Romsdal Hospital Trust, Norway».

Ved tvilstilfeller, ta gjerne kontakt med noen av oss i Seksjon for forskning og innovasjon (SFI) på forsking@helse-mr.no  

Registrering av forskingsaktivitet i Clinical Trials

Norske forskere og institusjoner må følge internasjonale krav om registrering av kliniske studier for å få publisert resultatene i anerkjente tidsskrifter.

Helse Møre og Romsdal har egen konto i ClinicalTrials. Vår adminbruker er Ingrid Ingeborg Riphagen (ingrid.i.riphagen@ntnu.no) som hjelper med registrering.

Les mer om kvifor registrering er viktig: 

Uten registrering, ingen publisering! 
ClinicalTrials

Rapportering av vitskaplege publikasjonar

Registrering av forskingsaktivitet i Cristin: små meir på Fagbiblioteket sine nettsider.

Fann du det du leita etter?