Forskingshandboka

 
 
Forskingshandbok framside

Forskingshåndboka er laga for å gje tips og rettleiing til sjukehuspersonell, helsefaglege og biomedisinske forskarar som har ein idé dei ønskjer å omsette i eit forskningsprosjekt med høg kvalitet. Mange av tipsa er basert på forfattarane sine eigne erfaringar innan både basalforsking og klinisk forsking ved sjukehus.

Gå til nedlasting av engelsk/norsk versjon på OUS sine sider

Fann du det du leita etter?