Forskingsmidlar

For å stimulere til auka forskingsaktivitet og vitskapleg publisering lyses det ut interne forskingsmidlar. Her finn du også tips til eksterne utlysingar.

Colourbox

​Såkornmidlar frå Helse Møre og Romsdal

Les meir og søk her (for tilsette i HMR)

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon, Helse Midt-Norge RHF

Samarbeidsorganet er eit samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen. Helse Midt-Norge RHF lyser kvart år ut regionale midlar til utdanning, forsking og innovasjon gjennom Samarbeidsorganet. Utlysningene har  frist i 15. juni 2020.
Utlysing av regionale forskingsmidlar til prosjekt i 2021 vil blir lagt ut i april:
Meir informasjon og utlysingar finn du på Samarbeidsorganet sine nettsider.

Eksterne finansieringskjeldar

Program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK)
Les meir om programmet og sjå utlysingar her.

Forskingsrådet:
Sjå alle utlysingar frå NFR her

Programutlysingar innanfor medisin og helse her.

Offentlig sektor ph.d.
Støtte til virksomheter i offentlig sektor med ansatte som ønsker å ta doktorgrad

Kreftforeningen
Kreftforeningen.no

Extrastiftelsen
Les meir og se utlysingar her.

Legathåndboken
Søk i Legathåndboken

SINTEF - Mastergradsstipend
www.sintef.no/stipend

EU:
Horizon / Horisont 2020
Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram og med sitt budsjett på 80 milliarder euro, for perioden 2014-2020, regnes programmet for verdens største. Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Norge deltar som fullt medlem.
Les meir på Forskingsrådets Horisont2020-sider.

Marie Curie Research Fellowship Programme
Les meir og se aktuelle utlysingar her.

Fann du det du leita etter?