Klinisk forskingspost og Biobank1

Klinisk forskingspost (KF) legg til rette for kliniske studiar med utspring i kliniske forskarmiljø frå alle sjukehusa i Helse-MR. Oppdragsforsking innan klinisk medisin for næringslivet tek vi godt imot. KF stiller med kompetanse og infrastruktur, både for enkle og meir avanserte kliniske intervensjonar.

crew
Klinisk Forskingspost legg vekt på at studiedeltakaren kjenner seg trygg og omsorgsfullt handsama. Eininga er ny og skal utviklast som ein ressursstad for forsking i føretaket, men også til nytte for forskarar innan naturlege miljø for klinisk medisin / medisinsk teknologi elles i Midt-Norge.

Fann du det du leita etter?