Colonize

​Colonize Open for deltaking

Bakgrunn og føremål:
Clostridium difficile-infeksjon (CDI) er ein komplikasjon til antibiotikabehandling mot andre infeksjonar. CDI vert i dag behandla med meir antibiotika, men ca 1av 4 opplever langvarig infeksjon eller tilbakefall av CDI fordi antibiotika forårsakar ein forstyrra tarmflora. I denne studia vert resultatet av ein "pilotstudie" fulgt opp.  Pilotstudien har vist at behandling med friske tarmbakteriar kan vere like bra eller betre enn antibiotika for å kurere sjukdomen. Føremålet med Colonize studien er å verifisere om dette stemmer.

Gjennomføring:
Dersom du er pasient på eit norsk sjukehus som er deltakar i studien, og har førstgongs Clostridium difficile-infeksjon er du ein potensiell deltakar.

Deltakarar vil ved tilfeldig loddtrekning få tilbod om behandling med frisk tarmflora som eit klyster eller standard behandling med antibiotika (vankomycin) i 10 dager og bli fulgt opp i 60 dagar.

Dersom du bur i Møre og Romsdal kontakt:
Ålesund sjukehus: Klinisk forskingspost telefon 70106192. Ansvarleg lege i Helse Møre og Romsdal: Gastroenterolog og seksjonsoverlege Dag Arne Lihaug Hoff.
Studien er finansiert av forskningsmidlar fra Forskingsrådet

Fann du det du leita etter?