Helsenorge

Tre studiar med – PROTALIX - og medikamentell behandling av Fabry sjukdom

​Studiar ulike effektar av behandling med legemiddelet PRX-102 samanlikna med dagens behandling av sjukdomen

Gjennomføring:
Dersom du vart inkludert i studien på Haukeland Universitetssykehus og kjem frå Møre og Romsdal kan vidare oppfølging skje på Ålesund sjukehus, Klinisk forskingspost (KF).
KF gir behandling i denne studia, som ei underavdeling (satellitt) av Helse Bergen.
 
For å delta i studia, kontakt hovedutprøvar Camilla Tøndel.
Telefon 55 97 57 20. E-post: kfpb@helse-bergen.no

Lenke:
https://helse-bergen.no/kliniske-studier/fabry-sykdom-utproving-av-nytt-legemiddel-prx-102-balance
https://helse-bergen.no/kliniske-studier/fabry-sykdom-utproving-av-nytt-legemiddel-prx-02-bridge
Ansvarleg lege i Helse Møre og Romsdal: Dag Arne Lihaug Hoff
Dersom du bur i Møre og Romsdal kontakt:
Ålesund sjukehus: Klinisk forskingspost telefon 70106192.

Fann du det du leita etter?