Samarbeidsorganet i Møre og Romsdal

- for forsking, utdanning og innovasjon

Det lokale samarbeidsorganet har ein rådgjevande funksjon i saker innan forsking, utdanning og innovasjon. Organet er eit samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal HF og universiteter og høgskuler i regionen.

 
Fann du det du leita etter?