- for forsking, utdanning og innovasjon

Samarbeidsorganet i Møre og Romsdal

Det lokale samarbeidsorganet (LSO) har ein rådgjevande funksjon i saker innan forsking, utdanning og innovasjon. Organet er eit samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal HF, brukarutvalet, universiteter og høgskuler i regionen.

​Møtedatoar LSO 2021: 

  • 17.mars
  • 10.juni
  • 24. november

Møtedatoar Arbeidsutvalet:

  • 17.februar
  • 20.mai
  • 27.oktober 

Mandat og avtaler: 

Mandat for lokalt samarbeidsorgan Møre og Romsdal (PDF)Rammeavtale HMN RHF universiteter og høyskoler_sign. 2017 (PDF)Samarbeidsavtale for utdanning NTNU - HMR sign. 2019 (PDF)Samarbeidsavtale for utdanning HiMolde - HMR sign. 2019 (PDF)

Medlemmer: 

Leiar:
Torstein Hole, Fagdirektør, Helse Møre og Romsdal HF

Medlemmer:
Ketil Hjelset, HR-direktør, Helse Møre og Romsdal HF     
Dag Arne Lihaug Hoff
, Forskingssjef, Helse Møre og Romsdal HF            
Guro Berge, Utdanningssjef, Helse Møre og Romsdal HF              
Toril Forbord, Prodekan for utdanning, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU  
Svanhild Schønberg, Instituttleiar, Institutt for helsevitskap Ålesund, NTNU 
Randi Bergem, Dekan, Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda
Heidi Haavardsen, Dekan, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde
Paula Næss Skår, Leiar, Brukarutvalet Helse Møre og Romsdal HF         

Observatørar:
Anna-Marie Hatlestad, FoU-rådgjevar, Regional- og næringsavdelinga, Møre og Romsdal Fylkeskommune                
Arthur Almestad, Regionansvarleg Møre og Romsdal, Norges Forskningsråd         
Åse Elin Hole, Rådmann, Stranda kommune, KS

Arbeidsutval og sekretariat:

Arbeidsutval:
Torstein Hole, Fagdirektør Helse Møre og Romsdal, Utvalgsleder
Guro Berge, Utdanningssjef, Helse Møre og Romsdal
Dag Arne Lihaug Hoff, Forskingssjef, Helse Møre og Romsdal
Heidi V. Haavardsen, Dekan, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde
Svanhild Schønberg, Instituttleiar, Institutt for helsevitskap Ålesund, NTNU
Therese M. Istad, Rådgjevar, Seksjon for forsking og innovasjon, Helse Møre og Romsdal
Marit Kjersem, Fagrådgjevar, Utdanningsrepresentant, Helse Møre og Romsdal (vara)

Sekretariat:
Therese M. Istad, Rådgjevar, Seksjon for forsking og innovasjon, Helse Møre og Romsdal
Tone Fuglset, Forskingsrådgjevar, Seksjon for forsking og innovasjon, Helse Møre og Romsdal

Referat: 

Kontakt:

Spørsmål? Kontakt sekretariatet på forsking@helse-mr.no
Fann du det du leita etter?