HELSENORGE

Finansiering

Det finst fleire ulike ordningar for finansiering av forskingsprosjekt. Her finn du informasjon og hjelp til korleis og kvar du kan søkje.

Colourbox

Som forskar i HMR har du mellom anna moglegheit til å søke om intern finansiering, såkornmidlar (på inntil 100 000kr), ved ulike fasar av forskingsprosjektet ditt. Det fins òg ei rekke eksterne  finansieringsmoglegheiter, korpå vi har samla eit knippe av desse lokale, regionale, nasjonale og internasjonale finansieringskjeldene under.

Intern finansieringskjelde

Såkornmidlar - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no)

Eksterne finansieringskjelder

Regionale

Fylkeskommunen lyser ut regionale forskingsfond (RFF) Møre og Romsdal

Sjå utlysingar frå RFF her.

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forsking og innovasjon, Helse Midt-Norge Samarbeidsorganet - Helse Midt-Norge RHF (helse-midt.no)

Nasjonale

Program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) Les meir om programmet og sjå utlysingar her.

Forskningsrådet (NFR):

Sjå utlysingar frå NFR her

Muligheter for offentlig sektor i Forskningsrådet (inkludert offentlig sektor-ph.d.)

Offentlig sektor - hvordan søke Forskningsrådet

Kreftforeningen

Kreftforeningen.no

Stiftelsen Dam

Les meir og se utlysingar her.

Legathåndboken

Søk i Legathåndboken

SINTEF - Mastergradsstipend

www.sintef.no/stipend

EU

Horisont Europa

Les meir på Forskingsrådets HorisontEuropa-sider.

Marie Curie Research Fellowship Programme

Les meir og se aktuelle utlysingar her.

Sjå òg KLINFORSK si eiga side med finansieringskjelder

Sider - Finansieringsmidler (klinforsk.no)

eller NTNU si side som listar finansieringskjelder for helseforsking etter tema

Funding for Health Research - Kunnskapsbasen - NTNU
Fann du det du leita etter?