HELSENORGE

Finansiering av forskingsprosjekt

Det finst fleire ulike ordningar for finansiering av forskingsprosjekt internt og eksternt - til dømes såkornmiddel. Her finn du informasjon om korleis og kvar du kan søkje.

Colourbox

Som forskar i HMR har du moglegheit til å søke om intern finansiering, såkornmidlar (på inntil 100 000kr), ved ulike fasar av forskingsprosjektet ditt. Det fins òg ei rekke eksterne  finansieringsmoglegheiter, korpå vi har samla eit knippe av desse lokale, regionale, nasjonale og internasjonale finansieringskjeldene under.

Intern finansieringskjelde

Eksterne finansieringskjelder

Regionale

Nasjonale

Europeiske


​Andre eksterne aktørar​

Sjå òg KLINFORSK si eiga side med finansieringskjelder:

eller NTNU si side som listar finansieringskjelder for helseforsking etter tema:
Fann du det du leita etter?