HELSENORGE

Finansiering

Det finst fleire ulike ordningar for finansiering av forskingsprosjekt internt og eksternt - t.d. såkornmiddel. Her finn du informasjon om korleis og kvar du kan søkje.

Colourbox

Som forskar i HMR har du mellom anna moglegheit til å søke om intern finansiering, såkornmidlar (på inntil 100 000kr), ved ulike fasar av forskingsprosjektet ditt. Det fins òg ei rekke eksterne  finansieringsmoglegheiter, korpå vi har samla eit knippe av desse lokale, regionale, nasjonale og internasjonale finansieringskjeldene under.

Intern finansieringskjelde

Såkornmidlar - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no)


Eksterne finansieringskjelder

Regionale

Fylkeskommunen lyser ut regionale forskingsfond (RFF) Møre og Romsdal

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forsking og innovasjon, Helse Midt-Norge RFH

Nasjonale

Program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK​

Forskningsrådet (NFR)

Muligheter for offentlig sektor i Forskningsrådet (inkludert offentlig sektor-ph.d.)

Kreftforeningen

Stiftelsen Dam
​Midler for ph.d.-​ og postdoktorstillinger for 2023​ kan søkes via Nasjonalforeningen for folkehelse. Søknadsfrist for skisse 15. januar. 

Legathåndboken

SINTEF - Mastergradsstipend

Europeiske

Horisont Europa ​

Marie Curie Research Fellowship Programme


Sjå òg KLINFORSK si eiga side med finansieringskjelder

Sider - Finansieringsmidler (klinforsk.no)

eller NTNU si side som listar finansieringskjelder for helseforsking etter tema

Funding for Health Research - Kunnskapsbasen - NTNU
Fann du det du leita etter?