HELSENORGE

Samtykke og lagring av data

Informasjons- og samtykkeskriv, rutiner for lydopptak, godkjente lagringsløsninger for forskningsdata. 

​​Informasjons- og samtykkeskriv

Når du innhentar personopplysningar til eit forskingsprosjekt, har du som regel informasjonsplikt overfor dei du samlar opplysningar om. Hovudregelen i forsking er krav om informert samtykke frå den enkelte deltakaren. For at eit samtykke skal vera gyldig, må det vera "uttrykkeleg, frivillig og dokumenterbart". Dette gjeld òg for kvalitetsstudiar og anna forsking som ikkje blir rekna som helseforsking.

Les meir om m.a. samtykke frå barn, umyndige vaksne, personar utan samtykke-kompetanse m.m. i kapittel 6.5 i Forskningshåndboken frå OUS / Haukeland.

Maler
I REK-portalen finst det fleire maler for informasjons- og samtykkeskriv (norsk og engelsk).

For m.a. masterstudentar kan det vere aktuelt å bruka NSD/SIKT sine maler.


Rutiner for lydopptak 


Godkjente lagringsmuligheter for forskningsdata (Inkl. veiledninger) 

HMR sitt forskningsområdet

eForsk

WebCRF

Helseforskningsportalen

TSD

Ledidi

Viedoc

Nettskjema

Nice-1 (NTNU)

​​osv

Fann du det du leita etter?