Camilla Stoltenberg

Direktøren for Folkehelseinstituttet er også lege og forskar med doktorgrad i epidemiologi. Før direktørjobben hadde ho mellom anna ansvar for utviklinga av helseregister, biobankar og helseundersøkingar.

Camilla Stoltenberg kjem til Regional forskingskonferanse for Helse Midt-Norge 2019. Konferansen finn stad 2. og 3. oktober i Kristiansund.

Camilla Stoltenberg blei direktør i Folkehelseinstituttet i 2012 og er i tillegg professor II ved Universitetet i Bergen. Ho er lege og forskar med doktorgrad i epidemiologi og har vore leiar i Folkehelseinstituttet sidan 2001, mellom anna med ansvar for utvikling av nasjonale helseregister, biobankar, Den norske mor og barnundersøkinga (MoBa) og andre helseundersøkingar.

I 2001 var Stoltenberg ein av initiativtakarane til å etablere psykisk helse i Folkehelseinstituttet.

Sidan 2000 har ho arbeidd med forsking om utviklingsforstyrringar og psykiske lidingar, spesielt hos barn. Hun har fleire verv, mellom anna som leiar av HelseOmsorg21-rådet, medlem av Nasjonalt e-helsestyre, medlem av rådgjevingsgrupper for det internasjonale sjukdomsbyrdeprosjektet og EAT, og styret i den internasjonale organisasjonen av folkehelseinstitutt.

Stoltenberg har leia eit ekspertutval om kjønnsforskjellar i skuleprestasjonar som leverte ei NOU i februar 2019. Ho er fast skribent i Morgenbladet.

Camilla Stoltenberg skal holde føredrag på Regional forskingskonferanse for Helse Midt-Norge 2019. Konferansen finn stad 2. og 3. oktober.

Meld deg på konferansen

 

Gå til hovudsida for konferansen

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.