HELSENORGE

Registrering av studiar i Clinical Trials.gov og helsenorge.no

Her finn du informasjon om korleis du går fram for å få registrert prosjektet ditt i ClinicalTrials.gov og HelseNorge.no.


Registrering i ClinicalTrials.gov

Alle kliniske studiar skal registrerast i ClinicalTrials.gov før prosjektet kan starte opp. Med kliniske studiar meiner vi legemiddelutprøving og anna pasientnær forsking der føremålet er å teste ut eller samanlikne effekten av ulike behandlingar, inklusivt observasjonsstudiar.

Prosjektleiar for det aktuelle prosjektet er ansvarleg for at registrering blir gjort. I oppdragsforsking vil arbeidsgjevar (sponsor) normalt stå for registreringa. Prosjektleiar bør imidlertid forsikre seg om at registreringa er gjort før prosjektet startar opp. Etterregistrering er ikkje tillatt.

Helse Møre og Romsdal har oppretta ein felles brukarkonto i ClinicalTrials.gov. Kontakt Ingrid Riphagen for å få brukarnamn, passord og rettleiing til registreringa; ingrid.i.riphagen@ntnu.no

Les meir om ClinicalTrials-registrering på NTNU sine sider 

Registrering i HelseNorge.no

HelseNorge.no gir ei nasjonal oversikt over kliniske studiar som er opne for inklusjon av pasientar. På denne måten kan pasientar, pårørande og tilvisande legar orientere seg om kva studiar som føregår.

Skjema for registrering av studiar fyllast ut av nasjonal koordinerande utprøvar / prosjektleiar som er ansvarleg for REK-søknad. Dette for å unngå duplisering av studiar på Helsenorge sine sider.  

Prosjektleiar (viss ein er nasjonal koordinerande utprøvar) må:

  • sende inn utfylt skjema når ei studie er godkjent og klar for rekruttering
  • sende oppdatert informasjon når ei studie er lukka for inklusjon av deltakarar, men framleis er pågåande
  • gi beskjed når studia vert avslutta

Både skjema og seinare oppdateringar sendast til forsking@helse-mr.no

Skjema for registrering i HelseNorge (PDF)

Etter mottak av skjemaet sørger Forskingsadministrasjonen i HMR for at studien blir registrert både på egne websider; helse-mr.no/kliniske-studier og helsenorge.no/kliniske-studier
Meir info:
Enkle skrivetips for registrering av studier (PDF)

Frå Tidsskriftet: Uten registrering, ingen publisering!
Frå ClinicalTrials: 
Which Trials Must Be Registered on ClinicalTrials.gov?

Fann du det du leita etter?