Registrering av studiar i Clinical Trials.gov og helsenorge.no

​ClinicalTrials.gov
Prosjektleiar for det aktuelle prosjektet er ansvarleg for at registrering blir gjort. I oppdragsforsking vil arbeidsgjevar normalt stå for registreringa. Prosjektleiar bør imidlertid forsikre seg om at registreringa er gjort før prosjektet startar opp. Etterregistrering er ikkje tillatt.

Helse Møre og Romsdal har etablert ein felles brukarkonto i ClinicalTrials.gov.

Kontaktperson for å opprette brukarkonto er Ingrid Riphagen.  Les meir på NTNU sine sider  

Helsenorge.no
Nettsida er etablert etter oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) og skal fungere som ei nasjonal oversikt over kliniske studiar som er opne for inklusjon av pasientar. På denne måten kan pasientar, pårørande og tilvisande legar sjå og orientere seg om kva studiar som føregår ved hvilke helseforetak.

Prosjektleder har ansvar for:

  • at relevant informasjon om studien sendes til  når en studie er godkjent og klar for rekruttering.
  • å sende oppdatert informasjon til Kommunikasjonsavdelingen når en studie er lukket for inklusjon av forsøksdeltagere, men fremdeles er pågående.
  • å sende oppdatert informasjon til Kommunikasjonsavdelingen når studien avsluttes i sin helhet.
  • å sende ny melding hvis det er endringer i deltagende sentra.

Prosjektleder som er ansvarlig for REK‐søknad eller vedkommendes bemyndigede fyller ut skjema.

Ved multisenterstudier skal studien innmeldes kun en gang, men alle deltagende institusjoner skal registreres. Det er viktig at utfylt skjema er i samsvar med REK godkjenningen og den godkjente protokoll.

Helse Møre og Romsdal er i gang med å etablere rutiner for dette, inntil desse er på plass, vennligst ta kontakt med forsking@helse-mr.no


Fann du det du leita etter?