Å forske i Helse Møre og Romsdal

Planlegg du å forske?

Her finn du informasjon som skal sikre at medisinsk og helsefagleg forsking vert gjennomført forsvarleg og i tråd med lovgjevinga

​Planlegging

Før du går i gang med prosjektet, bør du sette deg inn i heile prosessen for gjennomføring av helseforsking. Det kan vere hensiktsmessig å involvere forskingsansvarleg allereie i planleggingsfasa.

Gjennomføring

Prosjektet kan settast i gong når:
• REK har gitt si godkjenning.
• Prosjektleiar har forsikra seg om at forskningsansvarleg er orientert.
• Forskingsdeltakarane har signert samtykkeerklæringa.
• Statens legemiddelverk eller Helsedirektoratet ikkje har kome med innvendingar innan 60 dagar etter at dei har motteke søknad frå prosjektleiar om forsking på legemiddel eller forsking der medisinsk utstyr vert brukt på menneske.
• Prosjektet (ved kliniske forsøk) er registrert i ClinicalTrials. eller liknande registrering
I samanheng med oppstart av nye prosjekt skal prosjektleiar registrere prosjektet i eininga sitt økonomisystem i samarbeid med eininga sin prosjektøkonom.

Avslutning

Prosjektleiar skal varsle REK når prosjektet er avslutta.

Forskingsprosessen

Her finn du eit dokument (pdf) som skildrar forskningsprosessen meir detaljert. PDF kjem

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.