Forskingsaktivitet registrering

Rapportering og registrering av forskingsaktivitet

Her finn du retningslinjer om rapportering på forskningsmidlar  som er motteke, vitskaplege publikasjonar og registrering av forskingsaktivitet.

 

Rapportering av vitskaplege publikasjonar

 • Registrering av forskingsaktivitet i Clinical Trials
  -Norske forskere og institusjoner må følge internasjonale krav om registrering av kliniske studier for å få publisert resultatene i anerkjente tidsskrifter.
Helse Møre og Romsdal har egen konto i ClinicalTrials. Vår adminbruker er Ingrid Ingeborg Riphagen (ingrid.i.riphagen@ntnu.no) som hjelper med registrering.
 
Les mer om kvifor registrering er viktig: 
-Uten registrering, ingen publisering! 
-ClinicalTrials 
 •  Registrering av forskingsaktivitet i Cristin

eRapport

Månadens forskar

 • Månadens forskar mai 2016

  Bente Talseth-Palmer vil finne ut korleis ein kan oppdage og førebygge kreft før sjukdomen utviklar seg.

 • Månadens forskar juni 2016

  Forskingsfelt: Forskar på multippel sklerose (MS), nevroimmunologi og infeksjonssjukdomar i nervesystemet, spesielt på Borrelia-infeksjonar.

 • Månadens forskar juli 2016

  Hole vil finne ut korleis ein kan utvikle ultralydmetoden, og korleis ein kan nytte den til å få ny vitskap om normal og sjukeleg funksjon hos pasientane.

 • Månadens forskar august

  Forskingsfelt: Sevaldsen vil finne ut om en ny teknikk gjer det mogleg å unngå reoperasjonar ved innsetting av hofteprotese

 • Forsking gir pasientane ein betre kvardag

  Forskingsfelt:  Erland Hermansen ved ortopedisk avdeling i Ålesund vil finne den beste behandlinga for pasientar med trang ryggmargskanal.  Han leier ei av verdas største ryggstudier på trong ryggmargskanal. 

 • Månadens forskar - april 2016

  Forskingsfelt: Forskar på risikovurdering av vold og sjølvskading, i akuttpsykiatrien