Forskingsmidlar

Her finn du informasjon om kor du kan søke om forskingsmidlar i region Midt-Noreg og rettleiing for å skrive søknad.

​Her kan du søke:

Forskingsrådet

Generell støtte

Program for klinisk behandlingsforsking (KLINBEFORSK)

Støtte til virksomheter i offentlig sektor med ansatte som ønsker å ta doktorgrad

Extrastiftelsen

Lenke til Extrastiftelsen

Legathåndboken

Søk i Legathåndboken

European Commission Marie Curie

Forsking og innvasjonsstipend fra EU

Samarbeidsorganet Helse Midt-Noreg RHF og NTNU

Les meir om dette på NTNU sine sider

Årleg utlysing av forskingsmidlar

Ein kan søke om forskingsmiddel for å utvikle gode idear til forskingsprosjekt, om forskingsmiddel til oppstart/avslutning av forskingsprosjekt eller for å fullføre ein publikasjon

Kontakt forsking@helse-mr.no

Såkornmidlar

Helse Møre og Romsdal har som mål å stimulere til auka forskingsaktivitet og vitskapleg publisering. Difor kan tilsette i Helse Møre og Romsdal søkje om «såkornmidlar» på inntil kr 100 000 til forskingsføremål.
Ansvar
FoU-seksjonen v/sekretær sender fortløpande søknadar for handsaming i eiga Såkornnemnd.Denne har 5 medlemar i tillegg til forskingssjefen. Nemnda er sett saman av medlemar frå føretaket sitt forskingsutval.
Omfang
Det blir løyvd inntil 1 million norske kroner til dette føremålet kvart år.

SINTEF

Mastergrad? Sintefstipendet gir deg inntil 25 000 kroner
www.sintef.no/stipend

Artikkelhonorar

Stipend og legat i HMR

Søknadsrettleiing

Les meir på om søknadsrettleiing på NTNU sine sider

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.