Forskingsmidlar og såkornmidlar

Her finn du informasjon om kor du kan søke om forskingsmidlar i region Midt-Noreg og rettleiing for å skrive søknad.

​Her kan du søke:

Artikkelhonorar

European Commission Marie Curie

Forsking og innvasjonsstipend fra EU

Extrastiftelsen

Lenke til Extrastiftelsen

Forskingsrådet

Generell støtte

Program for klinisk behandlingsforsking (KLINBEFORSK)

Støtte til virksomheter i offentlig sektor med ansatte som ønsker å ta doktorgrad

Horizon 2020

Horizon 2020 er Eu sitt rammeprogram for fosking og innovasjon. Programmet varer frå 2014-2020, og budsjettet vil være på drøye 70 milliardar euro.

Horizon 2020 fokuserer hovudsakleg på tre felt:
Excellent Science: Denne pilaren består av den fire forskinga, her vil det europeiske forskinsgrådet (ERC), mobilitetsprogrammet, framtidsteknologiprogrammet og infrastrukturprogrammet ligge.

Industrial Leadership: Den andre pilaren fokuserer på industri og innovasjon. Program knytta til nøkkelteknologiar som IKT, nano, bio- og romfartsteknologi, fiansieringsordningar for risikokapital, samt innovasjon i dei små og mellomstore (SMB) bedriftene.

Social Challenges: den siste pilaren skal løyse EU samfunnsutfordringar. Det er peika ut sju sentrale utfordringar.

Kreftforeningen

https://kreftforeningen.no

Legathåndboken

Søk i Legathåndboken

Samarbeidsorganet Helse Midt-Noreg RHF og NTNU

Utlysing fra samarbeidsorganet for 2018 (søknadsfrist juni 2017)

Årleg utlysing av forskingsmidlar

Ein kan søke om forskingsmiddel for å utvikle gode idear til forskingsprosjekt, om forskingsmiddel til oppstart/avslutning av forskingsprosjekt eller for å fullføre ein publikasjon

Kontakt forsking@helse-mr.no

SINTEF

Mastergrad? Sintefstipendet gir deg inntil 25 000 kroner
www.sintef.no/stipend  

Såkornmidlar frå Helse Møre og Romsdal

Les meir og søk her (for tilsette i HMR)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.