Infrastruktur

Vi jobbar med å utvikle innhaldet på denne sida

HMR har tett samarbeid med det medisinske fakultet. Ansatte i HMR kan nytte forskingsinfratruktur her

 

Fagbiblioteket er eit medisinsk bibliotek tilgjengeleg for alle tilsette i helseføretaket, og skal støtte opp om vidaretrdanning, forsking og kompetanseheving. Tenestene du får ved fagbibiloteket er gratis

Gå til fagbiblioteket

Personvernombod

Forskingsposten

Forskingsbiobanken

Les meir om forskingsstøtte ved det medisinske fakultetet