Årsmeldingar FIUK-seksjonen

Tall og fakta fra forskingsaktiviteten i føretaket

Årsmelding202016.jpg

Årsmelding 2016 (pdf)

 

Tabelltittel mangler.

Årsmelding202015.png

Årsmelding 2015 (pdf)

Årsmeldin202014.png
Årsmelding 2014