Gjennomføring av forsking i HMR

​Som prosjektleiar er du ansvarleg for å sende endringsmeldingar til REK, SLV eller liknande instansar for oppdatering.

  • Informere aktuelle partar om framdrift og eventuelle endringar, dette inkluderer også egen klinikk for at klinikken skal ha oversikt over aktiviteter i klinikken.
  • Sende inn årsrapport SLV og evt REK dersom vedtak krev det. Lenke til sin årsrapport
  • Oppdatere clinicaltrial.gov kvar 6 mnd.
  • FIUK-seksjonen ønsker årleg oppdatering av aktivitet for å ha med dette i årsmeldinga for forsking. Et spørreskjema vil bli tilsendt mot slutten av året.

Oppbevaring av forskingsdata i innsamlingsperioden

Korleis oppbevare data i innsamlingsperioden må vere avklart før datainnsamlinga vert sett i gong. Forskingsdata skal berre vere tilgjengeleg for godkjende prosjektmedarbeidarar fram til prosjektavslutting. Prosjektleiar bestemmer kva prosjektmedarbeidarar som skal ha tilgong til avidentifiserte forskingsdata og i nokre tilfeller koblingsnøkkel. Prosjektleiar skal ha dokumenterbar oversikt over kven som har tilgong til data. Ved endring av prosjektmedarbeidarar skal endringa registrerast på samme meldeskjema som studia er registrert på (krev intern pålogg).

Dersom eksterne forskingsmedarbeidarar skal ha tilgong til forskingsdata må avtale innhentast. Taushetserklæringsskjema.

Prosjektmedarbeidarane skal normalt ikkje ha tilgong til koblingsnøkkel. I dei tilfella dei har tilgong til koblingsnøkkelen er ikkje data lenger å ansjå som avidentifiserte, men som direkte personifiserbare, noko skjerpar krava til til forsvarleg handsaming og oppbevaring.

Husk at lagring av biologisk materiale har særskilte krav, kontakt Biobank1 om du er usikker.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.