colourbox

Klinisk forskingspost og Biobank1

Treng du ein stad til å utføre ditt kliniske forskingsprosjekt?

Dersom du planlegg ein klinisk studie, men manglar folk, utstyr og lokale har Helse Møre og Romsdal no areal og forskingspersonellVåre tenester

Viss du planlegg ein klinisk studie og treng hjelp til planlegging, gjennomføring og avslutting, ta tidleg kontakt. «Forskingsposten» legg til rette for kliniske studiar med utspring i lokale kliniske miljø frå alle sjukehusa i Helse Møre og Romsdal. Råd kan du få og gjennomføringa er mogleg i moderne areal med forskingstrent personell. Er det tale om oppdragsforsking frå ekstern aktør er det berre å ta kontakt.

Eininga skal utviklast til ein ressursstad for forsking i føretaket, og ein aktiv regional/inter-regional samarbeidspartnar. I behandlingsarealet er det sengeplass eller sitteplass, overvakingshøve i både skjerma og meir ope rom. Du kan ha samtale, undersøkingar og du vil ha tilgang til IKT-støtte. I naborommet er det eit godt utrusta laboratorium for prøvetaking, handtering og sending. Det er også høve til lagring av biologiskmaterial i prosjektet si innsamlingsfase – det er Biobank1 fasilitetar.

Du kan også planlegge forskingsrelaterte møter i vårt møterom. Med Skype for business (S4B) kan du kommunisere direkte eller via virtuelle møterom kvar som helst i verda.

Kva kan Klinisk forskingspost hjelpe med ?

• Klinisk studiepersonell som hjelper dykk med planlegging, gjennomføring og avslutting av studiar.
• Innspel til protokoll og studiedesign
• Råd og innspel til registrering i ClinicalTrials.gov, regional etisk komitè (REK)  og Legemiddelverket (SLV)
• Risikovurdering av studieopplegget (RAT)
• Medisinsk vurdering av forsøksopplegg/safety
• Koordinering av undersøkingar og kontrollar
• Pasientvisittar
• Taking, handtering og sending av prøver
• Koordinering av spesielle diettar tilpassa studiedeltakar/studien
• eCRF, elektroniske spørjeskjema 
• Råd om arkivering av studiedokument og kildemateriale
• Tilrettelegging for monitorering av studien  / queryhandtering

Kontakt/Tilsette

Felles e-postadresse kliniskforskingspost@helse-mr.no
Tilsette:
portrettbilde av Dag Arne Lihaug Hoff
Dag Arne Lihaug Hoff
Fagansvarleg overlege, PhD.
70 10 57 99
Dag.Hoff@helse-mr.no

portrett elisabeth bjerkan
Elisabeth Tennøy Bjerkan
Studiesjukepleiar/studiekoordinator
tlf: 70 10 61 52
Elisabeth.Tennoy.Bjerkan@helse-mr.no

portrett Synnøve Herje
Synnøve Herje
Studiesjukepleiar/studiekoordinator
tlf: 70 10 61 55
Synnove.Herje@helse-mr.no

portrett Synnøve Yksnøy
Synnøve Yksnøy
Fagbioingeniør/studiekoordinator
70 10 61 53
Synnove.Yksnoy@helse-mr.no

Kor finn du oss?

Eininga ligg i underetasjen -U- i høgblokka i Ålesund sjukehus, inngong frå nord (poliklinikk inngang) eller sør (hovudvestibyle). Følg den turkise stripa på vegg merka Klinisk forskingspost og du kjem fram til oss. Du kan parkere på plassar for pasientar/pårørande. 

Arrangement

Opning av Klinisk Forskingspost og Biobank1

Bakgrunn

Arbeidet med klinisk forskingspost starta med prosjektsøknad frå klinikk for medisin om etablering av infrastruktur for klinisk forsking i 2013/14. Gjennom råd og utval utvida til eit tiltak for heile føretaket, inklusiv etablering av Biobank1 teneste. Klinikk for medisin og rehabilitering fekk difor driftsansvaret.
Finansiert etter søknadar med tildelingar frå fleire kjelder. Fyrst frå forskingsmidlar i Helse Møre og Romsdal 2014-17. Helse Midt-Norge har finansiert byggeprosjektet gjennom ekstraordinære midlar 2016/17 og drift er finansiert 2017-21 med tildeling frå regionalt samarbeidsorganet for utdanning, forsking og innovasjon.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.