Månadens forskar

 Her presenterer vi forskarar og utvalde prosjekt dei arbeider med

 • Forsking gir pasientane ein betre kvardag

  Forskingsfelt:  Erland Hermansen ved ortopedisk avdeling i Ålesund vil finne den beste behandlinga for pasientar med trang ryggmargskanal.  Han leier ei av verdas største ryggstudier på trong ryggmargskanal. 

 • Månadens forskar august

  Forskingsfelt: Sevaldsen vil finne ut om en ny teknikk gjer det mogleg å unngå reoperasjonar ved innsetting av hofteprotese

 • Månadens forskar juli 2016

  Hole vil finne ut korleis ein kan utvikle ultralydmetoden, og korleis ein kan nytte den til å få ny vitskap om normal og sjukeleg funksjon hos pasientane.

 • Månadens forskar juni 2016

  Forskingsfelt: Forskar på multippel sklerose (MS), nevroimmunologi og infeksjonssjukdomar i nervesystemet, spesielt på Borrelia-infeksjonar.

 • Månadens forskar mai 2016

  Bente Talseth-Palmer vil finne ut korleis ein kan oppdage og førebygge kreft før sjukdomen utviklar seg.

 • Månadens forskar - april 2016

  Forskingsfelt: Forskar på risikovurdering av vold og sjølvskading, i akuttpsykiatrien