HELSENORGE

Kan avskjær fra fisk bidra til bedre helse?

Caroline Jensen disputerte 26.3.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Supplementation with cod protein hydrolysate: Intervention studies in healthy adults and adults with metabolic syndrome".


I dette doktorgradsarbeidet har mulige helseeffekter av et tilskudd med proteiner laget fra avskjær av torskefilet vært undersøkt i friske voksne og voksne med det metabolske syndrom. Det metabolske syndrom er et samlebegrep på faktorer som øker risikoen for diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom. Det omfatter økt livvidde, høyt blodtrykk, ugunstige kolesterolverdier og høyt blodsukker. Tidligere studier har vist at inntak av hvit fisk kan virke gunstig på flere av disse faktorene. Det oppstår store mengder proteinrikt restråstoff fra den norske fiskeindustrien årlig, hvor store mengder kastes på havet og bare en liten andel utnyttes til humant konsum. Ettersom proteiner er en begrenset ressurs, så er det av interesse i et bærekraftig perspektiv å undersøke om mer kan brukes til humant konsum og bidra til bedre helse.

Tre kliniske studier har vært gjennomført som del av doktorgradsarbeidet. I den første studien undersøkte vi om laver doser med spaltede torskeproteiner hadde effekt på blodsukkerstigning hos friske voksne. Videre ønsket vi å undersøke hva som var den mest optimale dosen kroppen kan nyttiggjøre seg av når det ble gitt som et daglig tilskudd i ulike lave doser til friske voksne. Til slutt ble det gjort en klinisk studie i voksne med fedme og det metabolske syndrom. Vi var interessert i hvordan et tilskudd (4 g/dag) med spaltede torskeproteiner påvirket blodsukkerregulering, fettstoffprofil og andre komponenter ved det metabolske syndrom.

Vi fant at en lav dose med spaltede torskeproteiner reduserte insulinnivåene, men hadde ingen effekt på blodsukkerstigning etter et måltid i friske voksne. Ingen effekt ble observert på blodsukker- eller insulinnivåer med økende doser torskeprotein, eller på komponenter av det metabolske syndrom etter et daglig tilskudd i 8 uker.

Personalia
Caroline Jensen


Caroline Jensen (f. 1992) er utdannet klinisk ernæringsfysiolog, med bachelorgrad i human ernæring (2014) og mastergrad i klinisk ernæring (2017) ved Universitetet i Bergen. Doktorgraden utgår fra Senter for Ernæring, Klinisk Institutt 1, UiB. Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid med Ålesund sykehus og Haukeland Universitetssykehus. Førsteamanuensis Dag Arne Lihaug Hoff, HMR og NTNU har vært hovedveileder, og Prof. Gülen A. Lied, Prof. Jan Gunnar Hatlebakk og Prof. Trygve Hausken har vært biveiledere.