Personvern i HMR

Dersom prosjekt er forelagt og godkjent av REK, treng ikkje prosjektleiar avvente tilbakemelding fra personvern. Studia må fortsatt registreres internt i henhold til pkt 3.2.
Dersom REK avviser søknaden og viser til at det ikkje er helseforsking, men eksempel kvalitetssikring og personopplysningar kan knyttast til enkeltpersoner, må studia godkjennat av personvern før oppstart.

Lenke til databrukaravtale