Akuttutvalet Møre og Romsdal

Akuttutvalet Møre og Romsdal er eit partssamansatt utval mellom helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal. Utvalet skal bidra i arbeidet med å vidareføre og utvikle samarbeidet innan krise- og katastrofeberedskap, og i utvikling av den akuttmedisinske kjede.

​Representantar frå kommunane

Aleksander Sommerdalen
Sunnmøre regionråd (Nord)
Aleksander.Linge.Sommerdalen@alesund.kommune.no

Kari Holmås
Molde kommune 
kari.holmaas@molde.kommune.no

Signe Friborg Hjort  
Molde kommune 
signe.hjorth@molde.kommune.no  
Vara til Kari Holmås (ROR) 

Askill Sandvik
Leiar for legevaktfunksjon Kristiansund kommune
Askill_s@yahoo.com

Inger Lise Kaldhol
Kommuneoverlege i Ulstein og Hareid  kommune
Inger.Lise.Kaldhol@ulstein.kommune.no

Representantar frå helseføretaket

Hans Olav Ose (leiar)
Beredskapssjef
Hans.Olav.Ose@helse-mr.no

Geir Grimstad
Avdelingssjef klinikk for prehospitale tenester, avdeling Sunnmøre
Geir.Grimstad@helse-mr.no

Are Knudsen
Seksjonsleiar AMK
Are.baadsvik.knudsen@helse-mr.no

Espen Rørvik
Konstituert seksjonsoverlege AMK
Espen.Kare.Rorvik@helse-mr.no
 

 

 

 

 

 

Fann du det du leita etter?