Akuttutvalet Møre og Romsdal

Akuttutvalet Møre og Romsdal er eit partssamansatt utval mellom helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal. Utvalet skal bidra i arbeidet med å vidareføre og utvikle samarbeidet innan krise- og katastrofeberedskap, og i utvikling av den akuttmedisinske kjede.

​Representantar frå kommunane

Karsten Vingen
Fagsjef Ålesund kommune
Karsten.Vingen@alesund.kommune.no

Henning Fosse (nestleiar)
Helsesjef Molde kommune
Henning.Fosse@Molde.kommune.no

Askill Sandvik
Leiar for legevaktfunksjon Kristiansund kommune
Askill_s@yahoo.com

Inger Lise Kaldhol
Kommuneoverlege i Ulstein og Hareid  kommune
Inger.Lise.Kaldhol@ulstein.kommune.no

Representantar frå helseføretaket

Hans Olav Ose (leiar)
Beredskapssjef
Hans.Olav.Ose@helse-mr.no

Geir Grimstad
Avdelingssjef klinikk for prehospitale tenester, avdeling Sunnmøre
Geir.Grimstad@helse-mr.no

Åshild Vartdal Skjong
Seksjonsleiar AMK
Ashild.Vartdal.Skjong@helse-mr.no

Espen Rørvik
Konstituert seksjonsoverlege AMK
Espen.Kare.Rorvik@helse-mr.no
 

 

 

 

 

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.