Barneblikk sine lokale team

Dei lokale teama er tverrfagleg samansett av representantar frå vertskommunane og dei fire sjukehusa i fylket, i tillegg til erfaringsrepresentantar. Teama skal bidra i utviklinga av familieteamet som skal etablerast i det lokale område. Dei lokale teama skal vurdere organisering av tiltaket «familieteam», presisere målgruppene, vurdere samarbeidsmodeller og gje anbefalingar rundt brukarmedverknad. Under kvart team kan du lese meir om arbeidsprosessane.

 

Ålesund

Arbeidet med bygge det lokale tilbudet i Ålesund er i gang.

Meir om arbeidet i Ålesund

Molde

Arbeidet med bygge det lokale tilbudet i Molde er i gang.

Meir om arbeidet i Molde

Kristiansund

Arbeidet med bygge det lokale tilbudet i Kristiansund er i gang.

Meir om arbeidet i Kristiansund

Volda

Volda er foreløpig ikkje med i Barneblikk.

Meir om Volda