HELSENORGE

Barneblikk - Ulstein

Ulstein kommune har tilbod om tverrfaglig helsestasjon, Trygg Start. Dette tilsvara familieteam-tiltaket. Prosessgruppa i Ulstein ser på korleis samarbeidet kan styrkast rundt Trygg Start og Barneblikk si målgruppe.
Innspel til oversikta kan sendast til mette.grytten@helse-mr.no  
 

​Medlemmar i prosessgruppa

Ulstein kommune

Kommunalsjef Marit Botnen
Kommuneoverlege Norunn K Elde
Ledende helsesykepleier Kristin Meli
Leder teneste rus og psykisk helse Silje Kleven Eriksen
Barnehagekonsulent Ann Christin Bonde Helliksen
Leder interkommunalt barnevern Aina Opsvik
Prosjektleder «Bedre tverrfaglig innsats»/BTI-modellen Renate Pedersen
Leder interkommunalt NAV Anders Hammer

Trygg start Ulstein

Jordmor Ellen Grete Flø Bersås
Helsesjukepleier Jorunn Osnes
Helsesjukepleier Ann Iren Brautaset
Foreldreveileder Gry Jonberg
Helsestasjonslege Birgitte Øvrelid

Helse Møre og Romsdal 

Seksjonsleder BUP Kari Standal
Seksjonsleder Føde/barsel Gunvor Bergem Lia (inntil videre)
Avdelingssjef DPS Ståle Hoff (inntil videre)
Barneblikk koordinator Mette Grytten

Møteplan prosessgruppa

Tirsdag 07.05.2019, kl. 10.30 – 14.30
Torsdag 03.10.2019, kl 09.30 - 12.00
Onsdag 27.11.2019, kl 13.00 - 15.30

Referat prosessgruppa

7. mars 2019 Oppstartmøte07.05.2019

 03.10.201927.11.2019

Fann du det du leita etter?