HELSENORGE

Styringsgruppe Barneblikk

Her finn du informasjon om arbeidet i styringsgruppa for Barneblikk.

​Medlemmer

Kristiansund kommune    
Molde kommune        Enhetsleder helse og omsorg Tove Martinsen
Ålesund kommune       Rådgiver i psykisk helse Lisbeth Slyngstad
Ulstein Kommune      ​Mari Botnen​
Samhandlingsavdelinga       Barnekoordinator Anne Hollingen
Klinikk forpsykisk helse       Klinikksjef Ståle Hoff
Psykisk helsevern barn og unge        Avdelingssjef Manuela Strauss
Klinikk for psykisk helse og rus        Seksjonsleder stab Ole Lorvik
Statsforvalteren i Møre og Romsdal    Anne Mette Nerbøberg       
Brukar- og pårøranderepresentant rus        Turid Løvoll
Brukarutvalget        Ann Helene Skare
Barneblikk-satsinga Koordinator        Mette Grytten

Presentasjon av medlemmene i styringsgruppa

Referater

​2022:
Referat Barneblikk styringsgr.møte 26.01.2022.pdf

2021:
Referat Barneblikk styringsgr.møte 26.10.2021.pdf
Referat BB st.gr.møte 24.06.2021.pdf
Referat BB st.gr.møte 25.03.2021.pdf

2016-2020:
Referat BB styringsgr.møte 03.12.2020.pdf
Referat BB styringsgr.møte 29.09.2020.pdf
Referat BB styringsgr.møte 27.05.2020.pdf
Referat BB styringsgr.møte 18.02.2020.pdf
Referat BB styringsgr.møte 07.11.2019.pdf
Referat BB styringsgr.møte 05.09.2019.pdf
Referat BB styringsgr.møte 09.05.2019.pdf
07.02.2019 Styringsgruppemøte
26.11.2018 Styringsgruppemøte
10.09.2018 Styringsgruppemøte
15.06.2018 Styringsgruppemøte
26.04.2018 Styringsgruppemøte
26.02.2018  Styringsgruppemøte
23.11.2017 Styringsgruppemøte
25.09.2017   Styringsgruppemøte
09.06.2017   Styringsgruppemøte
18.04.2017   Styringsgruppemøte
13.02.2017   Styringsgruppemøte
06.12.2016 Styringsgruppemøte
03.10.2016 Styringsgruppemøte25.05.2016 Styringsgruppemøte


S
tyrende dokumenter
Beslutningsgrunnlag lavterskeltiltak høst 2015
O
ppdragsbeskrivelse fra direktør lavterskeltilbud

Barneblikk presentasjon juni 2017

Fann du det du leita etter?