Styringsgruppe Barneblikk

Her kan får du informasjon om arbeidet i styringsgruppa for Barneblikk

 

​Møteplan

  • 13.02.2017
  • 18.04.2017
  • 09.06.2017
  • Mandag 25.09.2017 kl. 09.30 – 11.30
  • Mandag 27.11.2017 kl. 09.30 – 11.30

Medlemmer

Samhandlingsavdelinga       Samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm
Klinikk for kvinner, barn og unge        Klinikksjef Henrik Erdal
Psykisk helsevern barn og unge        Avdelingssjef Manuela Strauss
Klinikk for psykisk helse og rus        Einingsleiar Ole Lorvik
Fylkesmannen i Møre og Romsdal        Rådgjevar Anne Mette Nerbøberg
Brukar- og pårøranderepresentant rus        Turid Løvoll
Brukar- og pårøranderepresentant ph        Bente Hasle
Barneblikk-satsinga Koordinator        Mette Grytten

Ålesund kommune, Molde kommune og Kristiansund kommune vert invitert til å stille representant i styringsgruppa.

Referater

13.02.2027   Styringsgruppemøte

18.04.2027   Styringsgruppemøte

09.06.2027   Styringsgruppemøte

Styrende dokumenter

Beslutningsgrunnlag lavterskeltiltak høst 2015

Oppdragsbeskrivelse fra direktør lavterskeltilbud

Barneblikk presentasjon juni 2017