HELSENORGE

Dialogmøte mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF

Helse Møre og Romsdal HF inviterer til dialogmøte 20. mai 2019 på Scandic Seilet i Molde.

​Programmet er under utarbeiding, men tentativt står omstillinga i Helse Møre og Romsdal og Helseplattforma på programmet.

Målgruppe:

Politisk-, administrativ- og fagleiing i kommunane, styret i Helse Møre og Romsdal, administrativ- og fagleiing i helseføretaket. Relevant fagpersonell i kommunane og helseføretaket, KS, Fylkesmannen og Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF. Utdanningsinstitusjonane i Møre og Romsdal.

Påmelding: 

https://www.deltager.no/dialogmote_mellom_kommunene_i_mr_og_hmr_hf_20052019