HELSENORGE

Funksjonssirkelen – et verktøy for dialog

Hvordan kan vi sikre at vi arbeider med familiens mest relevante utfordringer? Hvordan kommunisere dette til hverandre og til familiens andre samarbeidsparter på en enkel måte? For Lade behandlingssenter ble svaret Funksjonssirkelen.

Funksjonssirkelen

​Verktøyet kan tas i bruk av behandlere, pasienter og samarbeidsparter i fellesskap.  Det ble utviklet som del av et metode- og kompetansehevingsprosjekt som Avdeling for gravide og småbarnsfamilier (AGS) ved Lade behandlingssenter iverksatte 2010-2012 for å lette kommunikasjonen mellom behandlere og familiene under oppholdet ved institusjonen og perioden etter. Hege Renée Welde ledet prosjektet.

Les hele artikkelen av Tone Øiren på Olso Universitetssykehus sine nettsider