Faglig samarbeidsutval for akuttmedisinsk kjede

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som et rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalene. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.


Borgos Fotos

Faglig samarbeidsutval for akuttmedisinsk kjede ​​har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 6 i Samarbeidsavtalen (pdf).

Mandat

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast i dei lokale samhandlingsutvala og bli vedteken i strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal ha årlig revisjon, med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket, og arrangere felles fagdagar ved behov. 

c) Samarbeide med dei øvrige fagråda i Midt-Norge.​​

Medlemar

​Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):

Hans Olav Ose
Beredskapssjef, Stab HMR
​Hans.Olav.Ose@helse-mr.no​​​​

Knut Erik Skogheim (nestleiar)
Avdelingsleder, Klinikk for prehospitale tjenester​​
Knut.Erik.Skogheim@helse-mr.no

Are Knudsen
Seksjonsleder AMK, Klinikk for prehospitale tjenester
Are.Baadsvik.Knudsen@helse-mr.no

Espen Rørvik
Seksjonsoverlege, anestesiologi, Klinikk for prehospitale tjenester
Espen.Kare.Rorvik@helse-mr.no

Nordmøre interkommunale politiske råd
Askill Sandvik
Leder for legevaktsfunksjon, Kristiansund kommune
Askill.iversen.sandvik@kristiansund.kommune.no

Romsdal regionråd
Kari Holmås
Legevaktsoverlege, Molde kommune
kari.holmaas@molde.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Søre
Erlend Bae (leiar)
Søre Sunnmøre legevakt
erlend.bae@volda.kommune.no

Sunnmøre re
gionråd - Nordre
Judith Molvær
Operativ leiar legevakt
Judith.Molvaer@alesund.kommune.no

Fastlege/praksiskonsulent
Sindre Klokk
F​astlege Ålesund kommune, Praksiskonsulent Nordre Sunnmøre
Sindre.Klokk@helse-mr.no​

Brukerrepresentant kommune
Lillyanne Blindheim-Rødal
NRF/ Kreftforeningen
lillyrodal@gmail.com

Brukerrepresentant HMR
Atle Tangen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Atle.Tangen@helse-mr.no​​

Møteplan

Kommande møte: 23. august 2021

Referat frå møter

Referat 09.06.21​​ (pdf)

Handlingsplan


Kontaktinfo

For førespurnad til faglig samarbeidsutval om beredskap ta kontakt med:

Leiar: Erlend Bae
Erlend.Bae@volda.kommune.no

Nestleiar: Knut Erik Skogheim
Knut.Erik.Skogheim@helse-mr.no ​​​


Fann du det du leita etter?