Faglig samarbeidsutval for barn og unge (habilitering, somatikk og psykisk helsevern)

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.
Barn og unge

Faglig samarbeidsutval for barn og unge har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 1 i Samarbeidsavtalen (pdf).

Mandat

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast i dei lokale samhandlingsutvala og bli vedteken i strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal ha årlig revisjon, med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket, og arrangere felles fagdagar ved behov. 

c) Samarbeide med dei øvrige fagråda i Midt-Norge. ​

Medlemar

Frå Helse Møre og Romsdal HF:
Kari Standal
Seksjonsleder BUP Volda, Klinikk psykisk helse og rus

Manuela Strauss (leiar)
Avdelingssjef psykisk helse barn og unge, Klinikk psykisk helse og rus

Lutz Nietsch
Overlege pediatri, Klinikk Ålesund sykehus

Ann Helen Marøy Ulvestad
Seksjonsleiar habilitering barn og unge, Klinikk Ålesund sykehus

Nordmøre interkommunale politiske råd
Hildegunn Ruste
Ledende helsesykepleier Sunndal kommune

Romsdal regionråd
Marita Jacobsen
Leder for helsesykepleiere, Hustadvika kommune

Romsdal regionråd, vara
Janita Bergseth

Sunnmøre regionråd - Søre
Norunn Kirkebø ​Elde
Kommuneoverlege Ulstein

Sunnmøre regionråd - Nordre
Lene Solheim (nestleiar)​
Leiar barnevernstenesta, Ålesund

Fastlege/praksiskonsulent
Thilde Camilla Svela
Fastlege Molde kommune, praksiskonsulent Romsdal

Brukerrepresentant kommune
Marie Ødegård Gjengstø
Autismeforeningen

Brukerrepresentant kommune, vara
Marieke Christiansen
ADHD, Norge

Brukerrepresentant Helse Møre og Romsdal
Janne Remøy Endresen
SAFO/NFU


Møteplan

Kommande møte: 18. oktober 2021

Referat frå møterEldre referat
Referat 12.11.20

Handlingsplan


Ny handlingsplan er under revisjon. 


Kontaktinfo


F
or førespurnad til faglig samabeidsutval barn og unge, ta kontakt med:

Leiar: Manuela Strauss
Avdelingssjef psykisk helse barn og unge, Klinikk psykisk helse og rus

NestleiarLene Solheim
Leiar barnevernstenesta, ÅlesundFann du det du leita etter?