Faglig samarbeidsutval for behandlarsamarbeid

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.


Behandlarar

​Faglig samarbeidsutval for behandlarsamarbeid ​har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 1 i Samarbeidsavtalen (pdf).

Mandat

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast i dei lokale samhandlingsutvala og bli vedteken i strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal ha årlig revisjon, med evaluering av mål/tiltak/effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket, og arrangere felles fagdagar ved behov. 

c) Samarbeide med dei øvrige fagråda i Midt-Norge. ​​​

Medlemar

Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - ​​HMR):

​​Stian Endresen (leiar)
​Praksiskonsulent, fastlege Ulstein kommune
Stian.Endresen@helse-mr.no 

Mariann Hagerup Gammelsæther (nestleiar)
Medisinsk fagsjef, Fagavdelinga
Mariann.Hagerup.Gammelsether@helse-mr.no

Åse Morsund
Overlege nevrologi, SNR
Ase.Hagen.Morsund@helse-mr.no

Britt Ingunn Hana
Medisinsk faglig rådgiver, Klinikk psykisk helse og rus
Britt.Ingunn.Hana@helse-mr.no

Janne Tomtum
Overlege poliklinikk fysikalsk medisin, Klinikk kreft og rehabilitering
Janne.Tomtum@helse-mr.no

Nordmøre interkommunale politiske råd
Askill Sandvik
Leder for legevaktsfunksjon, Kristiansund kommune
Askill.Iversen.Sandvik@kristiansund.kommune.no

Romsdal regionråd
Cato Innerdal
Kommuneoverlege, Molde kommune
Cato.Innerdal@Molde.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Søre
Wenche Flo
Rådgivar Ørsta kommune
wenche.flo@orsta.kommune.no

Sunnmøre re
gionråd - Nordre
Olav Mestad
Kommuneoverlege Ålesund kommune
Olav.mestad@alesund.kommune.no​

Brukerrepresentant kommune
Andrea Enoksen Eide
Norsk revmatikerforbund (NRF)
andrea_eide@hotmail.com

Brukerrepresentant HMR 
​Jakob Strand
Pensjonistforbundet
jakob.a.strand@gmail.com​

​Møteplan

Kommande møte: 
​​
15. september 2021
24. november 2021

Referat

Handlingsplan og Møteplass Møre og Romsdal


For utdjupande informasjon for fastlegar og henvisarar les om Møteplass Møre og Romsdal

Kontaktinfo

For førespurnad til faglig samarbeidsutval for behandlarsamarbeid ta kontakt med:

Leiar: Stian Endresen
E-post: Stian.Endresen@helse-mr.no 

Nestleiar: Mariann Hagerup Gammelsæther
E-post: Mariann.Hagerup.Gammelsether@helse-mr.no

Fann du det du leita etter?