Faglig samarbeidsutval for beredskapsplaner

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som et rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalene. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

​​​Faglig samarbeidsutval for beredskaps​laner har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 6 i Samarbeidsavtalen (pdf).​​

Mandat

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast i dei lokale samhandlingsutvala og bli vedteken i strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal ha årlig revisjon, med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket, og arrangere felles fagdagar ved behov. 

c) Samarbeide med dei øvrige fagråda i Midt-Norge.​​

Medlemar

​Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):

Hans Olav Ose (leiar)
Beredskaps- og sikkerhetsleder, Stab HMR
​Hans.Olav.Ose@helse-mr.no​​​​​

Mona Ryste
Rådgivar, Fag/ledernivå HMR, Klinikk Volda Sjukehus
Mona.Ryste@helse-mr.no

Inge Ødven
Fag/ledernivå HMR, Klinikk Ålesund sykehus
Inge.Odven@helse-mr.no

Carina Wollan Myhre
Fag/ledernivå HMR, Klinikk SNR Kristiansund
Carina.Wollan.Myhre@helse-mr.no

Anita Skarshaug
Fag/ledernivå HMR, Klinikk SNR Molde
Anita.Skarshaug.Kvendseth@helse-mr.no

Nordmøre interkommunale politiske råd
Bjørn Sletbakk
Ass. kommunedirektør Tingvoll kommune
bjorn.sletbakk@tingvoll.kommune.no​

Romsdal regionråd
Harald Westby Digernes (nestleiar)
Helse- og velferdssjef Rauma kommune
Harald.Digernes@rauma.kommune.no​

Sunnmøre regionråd - Søre
Arne Runar Vik
Kommunalsjef Teknisk Ulstein kommune
arne.runar.vik@ulstein.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Nordre
Espen Søbstad
Spesialrådgivar/ beredskapskoordinator Sula kommune
Espen.Sobstad@sula.kommune.no​​

Fastlege/praksiskonsulent
Sindre Klokk
​Fastlege Ålesund kommune, praksiskonsulent Nordre Sunnmøre
Sindre.Klokk@helse-mr.no

Brukerrepresentant kommune
Lillyanne Blindheim-Rødal​
NRF/ Kreftforeningen
lillyrodal@gmail.com

Brukerrepresentant HMR
Asbjørn R. Gausdal
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
a-gausdal@online.no

Statsforvalteren (observatør)
Stine Sætre
Fylkesberedskapsleder
sfmrpost@statsforvalteren.no​

Karin Müller Michaelsen
Fylkeslege
fmmrstsa@statsforvalteren.no

Ålesund kommune (observatør)
Avklares

Molde kommune (observatør)
Avklares

Møteplan

Kommande møte: Haust 21

Referat frå møter

Referat 17.august 21​ (pdf)

Eldre referat frå Ak​uttutvalet (søkbar database)

Handlingsplan

Kontaktinfo

For førespurnad til faglig samarbeidsutval om beredskap ta kontakt med:

Leiar: Hans Olav Ose
Beredskaps og sikkerhetsleder, Stab HMR
​Hans.Olav.Ose@helse-mr.no​​​​​

Nestleiar: Harald Westby Digernes
Helse- og velferdssjef Rauma kommune
Harald.Digernes@rauma.kommune.no​

Fann du det du leita etter?