Faglig samarbeidsutval for psykisk helse og rus

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.


Illustrasjon natur

Faglig samarbeidsutval for psykisk helse og rus har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 1 i Samarbeidsavtalen (pdf).

Mandat

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast i dei lokale samhandlingsutvala og bli vedteken i strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal ha årlig revisjon, med evaluering av mål/tiltak/effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket, og arrangere felles fagdagar ved behov. 

c) Samarbeide med dei øvrige fagråda i Midt-Norge. ​

Medlemar

Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR)​:

Eirik Molvær
Avdelingssjef DPS Sunnmøre, Klinikk fpr psykisk helse og rus
Eirik.Molver@helse-mr.no​

Kristin Steffensen
Seksjonsleiar alderspsykiatri, Klinikk for psykisk helse og rus
Kristin.Steffensen@helse-mr.no

Siri Mette Dragsund Hoff
Seksjonsleiar TSB, Klinikk for psykisk helse og rus
Siri.Mette.Dragsund.Hoff@helse-mr.no

Line Lingen (leiar)​
Avdelingsleiar sykehuspsykiatri NR, Klinikk for psykisk helse og rus
Line.Therese.Heggem.Lingen@helse-mr.no​

Nordmøre interkommunale politiske råd:
Inger Morsund
Fagleiar psykisk helse, Averøy kommune
inger.morsund@averoy.kommune.no

Romsdal regionråd
Anders Høe (nestleiar)
Enhetsleder mestringsenheten, Hustadvika kommune
Anders.Hoe@hustadvika.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Søre
Elin Høydal Vatne
Avdelingsleiar rus og psykisk helseteneste, Volda kommune
elin.hoydal.vatne@volda.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Nordre
Julie Therese Kalvøy
Avdelingsleiar rus og psykisk helseteneste​, Giske kommune
juka@giske.kommune.no

Fastlege/praksiskonsulent
Stian Endresen
Fastlege Ulstein kommune, praksiskonsulent Søre Sunnmøre
Stian.Endresen@helse-mr.no

Brukerrepresentant​ kommune
Kimberly Trettø
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)​
kimberley@tussa.com

Brukerrepresentant Helse Møre og Romsdal
Ingrid Løset
Mental helse
ingplo@online.no

Møteplan

Komm​ande møte: 03. september 2021

Referat

Referat 25. august 21 (pdf)

​Handlingsplan

Ny handlingsplan er under revisjon.

Handlingsplan (utviklingsplan) ​for perioden 2019 - 2022 kan lesast her. 

Kontaktinfo

For forespurnad til faglig samarbeidsutval for psykisk helse og rus ta kontakt med:

Leiar: Line Lingen
Avdelingsleiar sykehuspsykiatri, Klinikk for psykisk helse og rus
Line.Therese.Heggem.Lingen@helse-mr.no

NestleiarAnders Høe
Enhetsleder mestringsenheten, Hustadvika kommune
Anders.Hoe@hustadvika.kommune.noFann du det du leita etter?