Helsenorge

Faglig samarbeidsutval for rehabilitering

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

Bassengtrening

​Faglig samarbeidsutval for rehabilitering har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 1 i Samarbeidsavtalen (pdf).​​

Mandat

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast i dei lokale samhandlingsutvala og bli vedteken i strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal ha årlig revisjon, med evaluering av mål/tiltak/effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket, og arrangere felles fagdagar ved behov. 

c) Samarbeide med dei øvrige fagråda i Midt-Norge. ​

Medlemar

Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):

Ingvild Rostad Kjeldberg
Seksjonsoverlege fysikalsk medisin, Klinikk for kreft og rehabilitering
Ingvild.Kjeldberg@helse-mr.no

Marit Gyldenskog
Seksjonsleiar Aure rehabiliteringssenter, Klinikk for kreft og rehabilitering
Marit.Gyldenskog@helse-mr.no

Anita Myklebust Nybø
Seksjonsleiar Mork rehabiliteringssenter, Klinikk for kreft og rehabilitering
Anita.Myklebust.Nybo@helse-mr.no

Anne Hollingen (leiar faglig samarbeidsutval)
​Leiar for koordinerande eining, Samhandlingsseksjonen HMR
Anne.Holligen@helse-mr.no

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)​
Geir Nielsen
Einingsleiar Helse og familie, Aure kommune
geir.nielsen@aure.kommune.no

Vara: Elisabeth Ihle Ludviksen​

Romsdal ​​interkommunalt ​​politisk råd (Romsdal IPR)
Karin Sjåholm Iversen (nestleiar faglig samarbeidsutval)
Koordinerande eining, Hustadvika kommune
karin.iversen@hustadvika.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Søre
Runa Bakke
Avdelingsleiar Familie, barn og helse, Herøy kommune
runa.bakke@heroy.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Nordre
Gunhild Nordstrand
Avdelingsleiar fysio/ergo, Giske kommune
guvn@giske.kommune.no 

Fastlege/praksiskonsulent
Andreas Nybrott Hals
Fastlege Kristiansund kommune, praksiskonsulent Nordmøre
Andreas.Nybrott.Hals@helse-mr.no 

Brukerrepresentant kommune
Lillyanne Blindheim-Rødal
NRF/ Kreftforeningen
lillyrodal@gmail.com

Brukerrepresentant kommune, vara
Øyvind Andre Hanken
Norsk forening for slagrammede
o-hank@online.no

Brukerrepresentant Helse Møre og Romsdal
Anne Grethe Mogstad
Medlem brukerutvalget i HMR
g-mogsta@online.no​

Møteplan

Kommande møte: 21. januar 2022

Referat frå møte

Referat 03.12.21 (pdf)

Referat 08.11.21 (pdf)

Referat 05.10.21 (pdf)

Referat 08.09.21 (pdf)

Referat 15.06.21 (pdf)

Handlingsplan​


Ny handlingsplan for rehabilitering er under revisjon.

Handlingsplan for koordinerande einingar, individuell plan og koordinator kan du lese her ​(pdf). 

Kontaktinfo

For førespurnad til faglig samarbeidsutval for rehabilitering ta kontakt med:

​Leiar: Anne Hollingen
E-post: Anne.Hollingen@helse-mr.no

Nestleiar: Karin Sjåholm Iversen
E-post: karin.iversen@hustadvika.kommune.no

Fann du det du leita etter?