Faglig samarbeidsutval for samarbeid om helsefremming og førebyggande helsearbeid

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som et rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalene. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.


​Faglig samarbeidsutval for helsefremming og førebyggande helsearbeid ​har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 5 i Samarbeidsavtalen (pdf).

Mandat

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast i dei lokale samhandlingsutvala og bli vedteken i strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal ha årlig revisjon, med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket, og arrangere felles fagdagar ved behov. 

c) Samarbeide med dei øvrige fagråda i Midt-Norge.​


Medlemar

​Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):

Manuela Strauss
Avdelingssjef, Klinikk psykisk helse og rus, BUP
Manuela.Strauss@helse-mr.no​

Kari​ Marie Remø Nesseth
Avdelingssjef, Klinikk psykisk helse og rus, TSB
Kari.Marie.Remo.Nesseth@helse-mr.no

Eli Bente Langva
Avdelingssjef, Klinikk Ålesund sykehus
Eli.Bente.Langva@helse-mr.no

Toril Kvisvik
Teamkoordinator Lærings- og meistringssenteret, Samhandlingsseksjonen
Toril.Kvisvik@helse-mr.no

Nordmøre interkommunale politiske råd
Anne-Cathrine Grav Olsen
Fagleder Friskliv og mestring, Storhaugen helsehus
anne-cathrine.olsen@kristiansund.kommune.no

Romsdal regionråd
Inger Videm
Ergoterapeut, Aukra kommune
Inger.Videm@aukra.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Søre
Monica Svoren
Einingsleiar, Helse og koordinerande eining, Hareid kommune
Monica.Svoren@hareid.kommune.no

Sunnmøre re
gionråd - Nordre
Kristin Bjørge Thuen
Fagleiar helsestasjon, Sykkylven kommune
kristin.bjorge.thuen@sykkylven.kommune.no

Fastlege/praksiskonsulent
Thilde Camilla Svela
Fastlege Molde, praksiskonsulent Romsdal
Thilde.Camilla.Svela@helse-mr.no

Brukerrepresentant kommune
Åse Solveig Eriksen
Kreftforeningen
asesolveig@gmail.com

Brukerrepresentant HMR
Ann Helene Skare
Kreftforeningen
he-skare@online.no​

Møteplan

Kommande møte: 01. Oktober 2021

Referat frå møter

Leggast ut når klart​

Kontaktinfo​

For førespurnad til faglig samarbeidsutval om helsefremming og førebyggande helsearbeid ta kontakt med:

Leiar: Under avklaring

Nestleiar: Under avklaring​​


Fann du det du leita etter?