Faglig samarbeidsutval for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.
Nyfødt baby

​Faglig samarbeidsutval for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg​​ har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 3 i Samarbeidsavtalen (pdf).

Mandat

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast i dei lokale samhandlingsutvala og bli vedteken i strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal ha årlig revisjon, med evaluering av mål/tiltak/effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket, og arrangere felles fagdagar ved behov. 

c) Samarbeide med dei øvrige fagråda i Midt-Norge. ​


Medlemar

​Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal HMR):

Anne Kristin Farstad Skare
Fagjordmor, Klinikk Volda Sjukehus

Anne.Kristin.Farstad.Skare@helse-mr.no​

Elin Johanne Hansen Ytterbø
Fagutviklingsjordmor HMR, Klinikk Ålesund sjukehus
Elin.Johanne.Hansen.Ytterbo@helse-mr.no

Åse Turid Svoren
Seksjonsoverlege, Klinikk Ålesund sjukehus
Ase.Turid.Rossevatn.Svoren@helse-mr.no

Frank Walter
Seksjonsoverlege Molde sjukehus, Klinikk SNR Molde
Frank.Walter@helse-mr.no

Johanne Gryt
Jordmor, Klinikk SNR Kristiansund
Johanne.Gryt@helse-mr.no​

Nordmøre interkommunale politiske råd
Gunn Inger Bredesen
Enhetsleder helse- og familie, Surnadal kommune
gunn.bredesen@surnadal.kommune.no

Vara: Siv-Kristin Haugen

Romsdal regionråd
Elisabeth Herje Sogge
Jordmor, Koordinator jordmortjenesten Molde kommune
elisabeth.herje.sogge@molde.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Søre
Norunn Kirkebø Elde
Kommuneoverlege, Ulstein kommune
norunn.kirkebo.elde@ulstein.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Nordre
Hege Kvalheim
Jordmor, Ålesund kommune
Hege.Kvalheim@alesund.kommune

Fastlege/praksiskonsulent
Thilde Camilla Svela
F​astlege​ Molde kommune, praksiskonsulent Romsdal
Thilde.Camilla.Svela@helse-mr.no

Brukerrepresentant kommune
Oddrun Stensø Nasvik
Norsk Revmatikerforbund (NRF)
odnasvik@online.no​

Brukerrepresentant HMR
Paula Næss Skår
Pensjonistforbundet
paula.skaar@gmail.com

Møteplan

Kommande møte: 10. september 2021

Referat frå møter


Leggast inn når klart​​

Eldre referat:

2020

28. februar
15. mai
16. oktober
04. desember

2019

08.mars
14. juni
06.september
06. desember

2018

05. desember
12.05.2018


Handlingsplan

Leggast inn når klart.

Kontaktinfo

For førespurnad til faglig samarbeidsutval for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg ta kontakt med:

Leiar: Under avklaring

Nestleiar: Under avklaring

Fann du det du leita etter?